Kezdőlap

Ajtony, Achtum, Ochtum (?1008 körül): vezér. A Maros és Körös vidékén megtelepedett törzs feje. Törzse területét saját fejedelemségévé akarta tenni. Politikai megfontolásból felvette a keresztséget a bulgáriai Vidinben a keleti egyház rítusa szerint. Ez azonban életmódján mit sem változtatott, pl. többnejűségben élt. Bizánci térítő papokat hívott területére s székhelyén, Marosvárott (Csanádon) Keresztelő Szent Jánosról elnevezett görög kolostort alapított. Mint hatalmas tartományúr szemben állt Szent István államszervezési törekvéseivel, aki sereget küldött ellene Csanád vezetésével. ~ a csatát elvesztette, ő maga elesett, s levágott fejét Istvánnak küldték el. – Irod. Váczy Péter: Gyula és A. (Pécs, 1938); Bónis György: István király (Bp., 1956); Kulcsár Péter: A magyar államszervezés néhány problémája. István és A. harca (Szeged, 1958).