Kezdőlap

Ákos István, Scherer (Kölesd, 1861. jan. 8.Bp., 1958. ápr. 7.): gyógypedagógus. 1897-ben a váci siketnéma-intézet, 1901-től a bp.-i áll. gyógypedagógiai intézet, 1909-től az ideges gyermekek áll. tanintézetének tanára. 1910-től 1920-ig, nyugdíjaztatásáig az áll. gyógypedagógiai intézet h. ig.-ja. Kezdeményezésére létesült 1894-ben a Siketnémákat Gyámolító Egyesület, melynek évi jelentéseit 1910-ig szerk. 1887-től a Kalauz a siketnémák oktatása és nevelése terén c. szakfolyóirat szerk.-je és 1909-től 1912-ig a Magyar Gyógypedagógia c. folyóirat technikai szerk.-je. – F. m. A siketnéma-oktatás és nevelés kézikönyve (Bp., 1895).