Kezdőlap

Ákos mester: 13. sz.-i udvari klerikus. 1235-től 1244-ig pesti plébános volt. A tatárjárás utáni években a kir. kápolna tagja, tehát a király írástudói közé tartozott. 1248-tól 1251-ig székesfehérvári őrkanonok, 1254–1272 között budai prépost, közben csaknem másfél évtizedig királynői kancellár. Többen a 13. sz.-ban keletkezett hun–magyar krónika, ill. a Kézait megelőző krónikaszerkesztés szerzőjének tartják. Irod. Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet (Bp., 1948) ; Horváth János (ifj.) : Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái (Bp., 1954); Klaniczay Tibor: A magyar irodalom története (I. Bp., 1964).