Kezdőlap

Alber Nep. János (Magyaróvár, 1753. júl. 7.Pest, 1830. jún. m.): piarista rendfőnöki tanácsos, egyetemi tanár. 1805-től a pesti egy. hittudományi karán a keleti nyelveket és a bibliai tudományokat tanította. – F. m. Interpretatio sacrae Scripturae (I–XVII. Pest, 1801–1805); Institutiones linguae Hebraicae (Pest, 1806). – Irod. Albert István: A. N. J. (Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Bp., 1942.)