Kezdőlap

Albert (1397. aug. 16.Neszmély, 1439. okt. 27.): 1437-től 1439-ig király. Habsburg Albert osztrák hg. és Johanna bajor hg.-nő fia. Zsigmond király leányával, Erzsébettel kötött házasságot (1421). Zsigmond utódául jelölte, s 1424-ben Morvao. kormányzását bízta rá. Zsigmond halála után Pozsonyban 1437. dec. 18-án választották királlyá, választását azonban feltételekhez kötötték. A m. koronázás (1438. jan. 1.) után II. ~ néven német (1438. márc. 18.), majd az ún. kompaktaták elismerése után cseh királynak is megválasztották (1438. máj. 6.). Anyósa, Borbála királyné összeesküvése miatt a lengyelekkel Sziléziában kisebb háborút kellett viselnie a cseh koronáért. Mint m. király a kezét a koronázási feltételekkel gúzsba kötő főnemesség kiszolgáltatottja volt, s hosszas külföldi tartózkodása idején is az ő kezükben volt a hatalom. Emiatt az 1439-i ogy.-en a köznemesi rend élesen hangoztatta követeléseit. Egyszersmind a honvédelmet a királyra hárították. A török fenyegető fellépése miatt (Szendrő eleste, 1439) 1439-ben hadjárat viselésére határozta el magát, seregével azonban csak Titelig jutott. Itt részben azért, mert a törökök Mo. helyett Bosznia ellen fordultak, részben mert seregét vérhasjárvány támadta meg, csapatait szélnek eresztve hazaindult. Maga is megbetegedett s meghalt. Székesfehérváron temették el.