Kezdőlap

Albert Anzelm (Pest, 1819St. Louis, USA, 1893. nov. 20.): honvédtiszt. Árva vm.-i kisnemesi családból származott. Katonai isk.-t Grazban és Bécsben végzett. Tizenkét évi szolgálat után kilépett a császári hadseregből és külföldre távozott. 1848 márc.-ában hazatért; Kmety tábornok mellett szolgált. Buda ostrománál egy hadoszlopot vezetett 1849 tavaszán, majd részt vett és kitűnt a temesvári csatában. A szabadságharc bukása után Töröko.-ba menekült. 1851-ben az USA-ba ment. New Orleansban megvédte társaival Kossuthot a felbőszült rabszolgatartókkal szemben. A polgárháború kitörésekor az északiak oldalán jelentkezett katonának. Később John C. Frémont tábornok adjutánsa, majd hadtestének vezérkari főnöke lett. A háború utolsó esztendeiben Asbóth Sándor környezetében volt. Sebesülten a déliek fogságába került, ahonnan Asbóth kicseréltette. 1864-ben kilépett a hadseregből. A St. Louis-i Metropolitan Bank elnökévé választották. Tönkremenetele után lapszerkesztőségben dolgozott. – Irod. Ács Tivadar: Magyarok az észak-amerikai polgárháborúban (Bp., 1964).