Kezdőlap

Alexander Béla (Késmárk, 1857. máj. 31.Bp., 1916.–jan. 15.): röntgenológus. Orvosi oklevelét a bp.-i egy.-en szerezte. Három évig tanársegéd volt a bp.-i kórbonctani intézetben, 1882-től szülővárosában magángyakorlatot folytatott. Ekkor kezdett foglalkozni röntgendiagnosztikával. 1907-ben a bp.-i egy.-i központi laboratórium vezetője lett. 1909-ben a radiológia magántanára és első előadója Mo.-on, majd 1914-ben rk. tanár. A csontfejlődésre, a mozgásokra vonatkozó röntgenvizsgálataival nemzetközi hírnevet szerzett. Vitát keltettek a röntgenkép plaszticitására vonatkozó elgondolásai. Halálát a sugárhatás siettette. A Magyar Radiológus Társaság évenként kiosztásra kerülő Alexander Béla emlékérme-t alapított 1964-ben azok részére, akik a m. radiológia területén kiemelkedő munkásságot fejtenek ki. – F. m. Die Untersuchung der Nieren und der Harnwege mit x-Strahlen (Leipzig, 1912). – Irod. Zétény Győző: A magyar radiológia úttörői, A. B. (Magy. Radiol., 1954. 1. sz.); Bugyi Balázs: A röntgenológia hőskora Magyarországon (Radiol. Közl. 1966. 3. sz.).