Kezdőlap

Almádi István (17. sz. vége18. sz. eleje): naplóíró. Erdélyi nemes, Doboka vm. alispánja, 1675-től 1683-ig főbírója. 1690-ben Thököly Imre hadához csatlakozott és 1692 végéig török földre követte a fejedelmet; ekkor visszatért Erdélybe. 1708-ban még élt, mint II. Rákóczi Ferenc hívét említik. 1687–94 közti viszontagságairól naplót írt, amely Thaly Kálmán Thököly I. és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes írásai c. munkájában jelent meg (Monum. Hung. Hist. II. oszt. XXIII., Pest, 1868).