Kezdőlap

Almási Antal (Galgóc, 1873. nov. 14.Bp., 1941. dec. 15.): kúriai bíró. Vidéki szolgálat után, 1901-től Bp.-en bíró, 1917-től ítélőtáblai, 1927-től kúriai bíró. 1910-ben a kolozsvári, 1927-ben a bp.-i egy. magántanára lett, 1926-ban a kolozsvári egy. c. rk. tanára. Magánjoggal foglalkozott, Grosschmid Béni iskolájának egyik legkövetkezetesebb képviselője volt. A Fodor-féle Magyar magánjog (jogok védelme) és a Szladits-féle Magyar magánjog (házassági jog, kötelmi jog) c. gyűjteményes munkák munkatársa, döntvénytár-szerkesztő. – F. m. A tilos cselekmény a magánjogban (Bp., 1907); A háború hatása a magánjogra (Bp., 1917); Ungarisches Privatrecht (Berlin–Leipzig, 1922–23); A dologi jog kézikönyve (I–II., Bp., 1928–32); Das materielle Erbrecht Ungarns (Berlin, 1932).