Kezdőlap

Almássy István (Debrecen, 1573 körülKassa, 1635. nov. 16. és 19. között): kereskedő. 1597-ben Kassa városától polgárjogot kapott. Feleségül vette Nagy Imre kassai kereskedő leányát, s apósa üzletét naggyá fejlesztve, a város egyik leggazdagabb emberévé lett. 1607–35 között a városi tanács tagja, 1627-től 1629-ig főbíró, 1617-, 1623- és 1625-ben a város ogy.-i követe. A város megbízásából többször járt az országos főméltóságoknál, sőt az erdélyi fejedelmeknél is követségben. 1625-ben a királytól nemességet kapott. – Irod. Kerekes György: Nemes A. I. (Bp., 1902.)