Kezdőlap

Almásy Pál (1749Pest, 1821. júl. 23.): főispán, koronaőr, 1783-ban fiumei kormányzó, II. József alatt (1786) a pesti kerület kir. biztosa, utóbb aradi főispán, koronaőr, septemvir, kir. főlovászmester. Mint az ogy. által kiküldött Kereskedelmi Bizottság tagja a jómódú birtokos nemesség szemszögéből foglalkozott a hazai termények értékesítési, kiviteli problémáival (Elaboratum de commercio, 1791), de a bécsi udvar politikáját támogatta. Több közgazdasági kéziratát őrzi az OSZK. – F. m. Vom Handel des Königreichs Ungarn (Staats-Anzeigen, 1803). – Irod. Lengyel J.: A. P. Egy magyar nemzetgazda a XVIII. században (Közgazd. Szle, 1953).