Kezdőlap

Álmos (81995): a 9. sz.-ban a magyarság egyik fejedelme, Árpád apja, Ügyek és Emese fia. A honfoglalás első szakaszában halt meg, a krónika szerint Erdélyben megölték. Pogány kori totemisztikus hagyomány szerint a turul madár fia volt. Ezt a tradíciót középkori krónikáink úgy alakították át, hogy a teherben levő Emesének a turul adta hírül Álmos születését. – Irod. Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet (Bp., 1948).