Kezdőlap

Alsted János Henrik (Ballersbach, 1558Gyulafehérvár, 1638. nov. 8.): tanár, filozófiai és teológiai író. 1608-tól a herborni pedagógiumban, majd 1610-től ugyanott az egy.-en tanított filozófiát és teológiát. 1629-ben Bethlen Gábor meghívására Gyulafehérvárra jött tanárnak (Bisterfelddel és Piscatorral), s itt maradt haláláig. Világnézetét a mérsékelten újító protestáns törekvések szelleme hatotta át. Legnagyobb műve Enciklopediája (1630) és a Physica Harmonica (Herborn, 1616), melyben korának színvonalán felöleli a tudományok egész rendszerét. Ez volt Apáczai Csere János egyik forrásmunkája. Gyulafehérvárott latin szógyűjteményt szerk.