Kezdőlap

Altdorfer Károly (Mosonszolnok, 1916. máj. 8.Győr, 1984. febr. 29.): r. k. pap, teológiai tanár. Teológiai tanulmányait a bécsi egy. hittudományi karán 1940-ben végezte. 1940-ben Bécsben pappá szentelték. 1946-ig Fribourgban tanulmányi szabadságon volt. Teológiai és filozófiai doktorátust szerzett. 1946-ban Mezőőrsön, 1946-48-ban Lövőn segédlelkész, 1948–62-ben Nemeskéren lelkész, 1958–80-ban Barbacson plébános. 1960-ban szentszéki bíró lett. 1954-től a győri R. K. Hittudományi Főisk.-a docens, 1960-tól teológiai tanár, az egyháztörténelem és a vallástörténet tanára. 1976-tól t. kanonok, 1980-tól a győri székeskáptalan kanonokja.