Kezdőlap

Althan Mihály Károly, gróf, Althann (Glatz, 1702Bécs, 1756. júl. 15.): r. k. püspök. Mint papnövendék nagybátyjánál, ~ Mihály Frigyes bíbornoknál élt Rómában, ahol pápai prelátus lett. Követte nagybátyját Nápolyba is, aki ott alkirály volt, és ott 1728-ban megkapta a bari érsekséget. 1735-től váci püspök. Püspöksége idején épültek Vác barokk templomai és egyházi épületei. Irod. Nagy J. Győző–Klekner Tibor: A két A. váci püspöksége (Vác, 1941).