Kezdőlap

Alvinczi József, báró (Alvinc, 1735. febr. 1.Buda, 1810. nov. 25.): császári tábornagy. A hétéves háborúban (1756–63) mint kapitány vett részt, 1763-ban báróságot és tábornoki rangot kapott, mert elfogta a hesseni herceget. A későbbi I. Ferenc m. kir. katonai oktatója, 1790-ben a belga forradalmat leverő császári csapatokat vezette. 1792–93-ban részt vett a forradalmi Franciao. elleni hadjáratokban, 1795-ben az udvari haditanács tagja. A napóleoni háborúk idején, 1796. nov. 15–17-én az arcolei csatában, majd 1797.-jan. 14–16-án a rivoli csatában súlyos vereséget szenvedett. Ezt követően Mo. főhadikormányzójává nevezték ki. 1808-ban tábornagy és a katonai reformbizottság elnöke lett. – Irod. Básthy József: Magyarok Emléke (I. Buda, 1836); Iványi Béla: A. J. tábornagy levelei gr. Teleki Józsefhez (Hadtört. Közl. 10. évf. 1922–23).