Kezdőlap

Alvinczy Sándor (Nagykikinda, 1852. ápr. 16.Bp., 1925. dec. 16.): nyelvpedagógus, író. Jogi tanulmányainak végeztével Párizsban évekig szerk.-je a La France Contemporaine c. folyóiratnak. Saint Yvon álnéven vált ismertté. 1886-ban – két világ körüli út után – visszatért Mo.-ra, tanári oklevelet szerzett, s az ország különböző városaiban tanított nyugdíjazásáig, 1907-ig. 1901-ben a közoktatásügyi min. tanügyi reformjavaslatok kidolgozásával bízta meg, amelyek nagy feltűnést keltettek a tanügyi állapotok kíméletlen bírálata miatt. Több cikket, tanulmányt írt az idegen nyelvek tanítási módszeréről. – F. m. A Szaharában (útirajzok, tanulmányok, Bp., 1890); A franciák társadalmi, erkölcsi és lelki élete (Bp., 1893–1896); Kártyások és játékbarlangok (Bp., 1899); Középiskolai reformjavaslatok (Nagyvárad, 1906); Méthode Alvinczy. Enseignement directe et rationel des langues Français-allemand (Leipzig, 1910).