Kezdőlap

Amade László, báró (Bős, 1704. júl. 26.Felbár, 1764. dec. 22.): költő. Nagyszombatban és Grazban végzett főiskolát, bölcsészeti doktorátust tett. Első felesége, Orczy Zsuzsanna halála után katonai pályára lépett. 1734–36-ban Lombardiában katonáskodott, 1750-ben rendezetlen birtokügyei és adósságai miatt azonban otthagyta e pályát, s ettől kezdve a pozsonyi kamaránál tanácsos. Ez a hivatala és második házassága átmenetileg rendezte gazdasági viszonyait. Könnyelmű életmódot folytatott, szerelmi kalandokba és anyagi gondokba sodródott. Népszerű, változatos ritmusú verseket írt. Katonaéneke, melyre Kodály Zoltán írt dallamot, népi változatban is elterjedt (A szép fényes katonának…). Zenével is foglalkozott. Verseinek egy része idegen, olasz, német dallamokra készült. Közülük többet énekelve adtak elő, részben ~ saját dallamával, néhány fenn is maradt. – F. m. Várkonyi báró A. L. versei (Kiadta Négyesy László, Bp., 1892). – Irod. Keresztély Olga: Várkonyi A. L. báró élete és költészete (Kolozsvár, 1905); Gálos Rezső: Báró A. L. (Pécs, 1937); Varga Imre: A.-versek kéziratos énekgyűjteményeinkben (Irod. tört. Közl. 1957)