Kezdőlap

Ambrozovics Dezső (Buda, 1864. febr. 24.Bp., 1919.–jan. 17.): író, újságíró, műfordító. Jogot végzett és ügyvédi diplomát szerzett. 1885–94 között az Egyetértés színházi és zenekritikusa. 1895-től 1915-ig az Orsz. Magyar Képzőművészeti Társulat titkára, s 1898-1901-ben a társulat Műcsarnok c. lapjának szerk.-je. Orosz írók (Gorkij, Puskin, Gogol, Turgenyev, Tolsztoj, Csehov stb.) műveiből igen sokat fordított magyarra. A korabeli lapokban számos tárcája, elbeszélése és verse jelent meg. – M. Hajótöröttek (novellák, Bp., 1893). Versek (Bp., 1901); Újabb versek (Bp., 1903).