Kezdőlap

Ambrus Zoltán (Debrecen, 1861. febr. 22.Bp., 1932. febr. 28.): író, műfordító, kritikus, az MTA l. tagja (1911). Bp.-en végezte jogi tanulmányait; 15 évig a Magyar Földhitelintézet tisztviselője. Arany László figyelt fel a lapokban megjelent cikkeire, és egyengette útját az irodalomban. 1885-ben Párizsban irodalmi előadásokat hallgatott. Főleg a francia színjátszás érdekelte. Hazatérve a Fővárosi Lapok, A Hét, majd a Nyugat munkatársa, ezekben a folyóiratokban jelent meg legtöbb regénye, elbeszélése, irodalmi és színházi kritikája. Első regénye – egyben egyik legjelentősebb műve –, a Midás király 1891-ben jelent meg. Ebben a regényében és korábban írt tárcáiban is előszeretettel a városi, polgári világ életét ábrázolta. 1900-tól ő szerk. az Új Magyar Szemlét és Voinovich Gézával a Klasszikus Regénytárt, 1903–05 között Bródy Sándorral és Gárdonyi Gézával a Jövendő c. hetilapot. 1916-ban a Nemzeti Színház dramaturgja, majd ig.-ja volt (1917–22). A Kisfaludy (1899) és Petőfi Társ. tagja. A századforduló magyar prózájának egyik kiemelkedő művelője, Flaubert, Maupassant, A. France tanítványa. Különösen finom lélektani megfigyelései miatt az új m. színikritika megteremtője. A francia realista próza kitűnő fordítója és méltatója. – F. m. Midás király (r., Bp., 1891); Giroflé és Girofla (r., I–II. Bp., 1901); Berzsenyi báró és családja (Tollrajzok a mai Bp.-ről, Bp., 1902); A. Z. munkái (I–XVI. Bp., 1906–13); Vezető elmék (Irod. tanulm. Bp., 1913); Színházi esték (Bp., 1914); Kultúra füzértánccal (Bp., 1951); A tóparti gyilkosság (Kisregények és válogatott elb. Sajtó alá rendezte Fallenbüchl Zoltán, Bp., 1961); A. Z. levelei (Sajtó alá rendezte Fallenbüchl Zoltán, Bp., 1963). – Irod. Schöpflin Aladár: A. Z. (Nyugat, 1932); Dávidné Angyal Paula: A. Z. (Bp., 1934); Csiszár Béla: A. Z. (Bp.-i Szle, 1935); Gyergyai Albert: A. Z. (Kortárs, 1959) ~ Kárpáti Aurél: Tegnaptól máig (1961); Antal Gábor: Idetévedt Robinson (Élet és Irod. 1963. 42. sz.).