Kezdőlap

Andor József (Nyíregyháza, 1871. okt. 3.Bp., 1918. okt. 9.): író. 1889-ben belépett a cisztercita rendbe, ahonnan azonban 1894-ben kilépett, s középisk. tanári oklevelet szerzett. Előbb bp.-i áll. gimn.-ban tanított, 1912-től a közoktatásügyi min.-ban működött. Egyik alapítója volt a Katolikus Középiskolai Tanáregyesületnek. 1909–10 és 1914–18 között az Élet c. kat. szépirodalmi hetilap szerk.-je. Számos vallásos szemléletű érzelmes regénye és elbeszéléskötete jelent meg, részben Cyprián álnéven. F. m. Elbeszélések (Bp., 1897); Két szív (r., Bp., 1899); Margitka szökése és egyéb történetek (Bp., 1900); Két világ között (r., 1902); Tanítónő (Bp., 1910). – Irod. Tiborc Lajos: A. J. (Cyprián) (Bp., 1934).