Kezdőlap

Andrád Elek (? 1819. sz. ? ): színész, író. Kolozsvárott jogot hallgatott, majd 1805-ben az id. báró Wesselényi Miklós pártfogása alatt álló kolozsvári színtársulat tagjainak sorába lépett, s néhány éven át a társulattal együtt Mo.-on szerepelt. Később visszatért Erdélybe. 1812-től haláláig ügyvéd. Több színművét előadták, nagy részük kéziratban maradt. – F. m. A meg-rebbent Musa a magyarokhoz 1805-ben, … (Kolozsvár, 1805); Mesés költemények (Pest, 1807); Hóravilág (rémdráma, bemutató: 1808, kiadás: Pest, 1823); ezek kéziratban maradtak.