Kezdőlap

András (1415. sz.): budai, valószínűleg magyar nemzetiségű iparos polgár. Mészáros, az 1402-ben kirobbant városi lázadás vezetője, 1402–1403-ban Buda város bírája volt. A felkelést Zsigmond kir. segítségével a német patríciusok törték le, ~ról ezután nem tudnak forrásaink. – Irod. Szűcs Jenő: Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon (Bp., 1955).