Kezdőlap

Andreas Pannonius (Mo., 142025 körül–? ): karthauzi szerzetes. Katonai pályára lépett, öt éven át Hunyadi János környezetében szolgált. A karthauzi rendbe 1445-ben lépett Velencében. Jeruzsálemben is megfordult. Később Ferrarába, 1471-ben Paduába került. Művei kéziratban maradtak, egyikben a fejedelem erényeit fejtegeti, a másikban (Libellus super discursu Domini Borsii ducis) az emberi lélekről és a halálról elmélkedik. E munka kézirata a modenai Este-könyvtárban van. Egy másik kéziratos munkáját a vatikáni könyvtár őrzi Libellus de regiis virtutibus ad Matthiam Hungariae regem (1467). – Irod. Fraknói Vilmos: Két hét olaszországi könyv- és levéltárakban (Magy. Könyvszle, 1878); Fraknói Vilmos-Ábel Jenő: Két magyar egyházi író a XV. századból… (Irod. tört. Emlékek. I. Bp., 1886); Hoffmann Edit: A. Y. „De regiis virtutibus etc.” munkája (Magy. Könyvszle, 1962).