Kezdőlap

Anghi Csaba Geyza (Bp., 1901. okt. 22.Bp., 1982. okt. 5.): agrármérnök, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatója, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1955). Gimn.-i tanulmányait Sárospatakon és a bp.-i ref. főgmn.-han végezte. Itt érettségizett 1919-ben. Ezután a Mosonmagyaróvári Gazdasági Akad.-a tanult. 1922-ben a bp.-i műegy. mezőgazdasági szakán szerzett oklevelet. Tanulmányai befejeztével visszatért Mosonmagyaróvárra, ahol tanársegéd az Állattenyésztési Tansiéken; majd Bécsben és Lipcsében volt ösztöndíjas. 1933-ban a Fővárosi Állat- és Növénykerthez került. Itt az állategészségügytelep felügyelőjeként dolgozott. 1945 után ugyanitt osztályvezető volt, később, 1968-ig, nyugalomba vonulásáig mint az Állatkert főig.-ja működött. A bp.-i tudományegy. Természettudományi Karának Állattani Tanszékén is tartott előadásokat mint c. egy.-i tanár. Kutatásainak középpontjában az állattenyésztési zoológia, a domesztifikáció problémái és a tengerbiológia állott. Tagja volt az MTA Állattenyésztési és Állattani Bizottságának, elnöke a Magy. Biológiai Társ. Állattani Szakosztályának. – F. m. A tej és kezelése (Bp., 1924); Az állattenyésztés általános elvei (Bp., 1925); A prémes állatok tenyésztése (Bp., 1932); A magyar pásztorkutyák és a külföldi rokonfajták (Bp., 1936); Nyúltenyésztés (Bp., 1954); Az Állatkert alapításának története (Bp., 1958); A Pálmaház, az Akvárium és a Terrárium (Pénzes Bethennel és Sulyok Máriával, Bp., 1959); Előadások az élővilág fejlődéséről (Bp., 1969); Az állatkerti kutatómunka eddigi eredményei (Bp., 1962); Zoo Budapest (Bp., 1962); Állatvilág az egyenlítőtől a sarkokig (Bp., 1971); Macskák, cicák (Bp., 1971); Állatkertről állatkertre (Bp., 1978). – Irod. Biológiai műveltség (Beszélgetés A. Cs.-val, riporter Fodor Tamás, Nimród, 1981. 1. sz.); Pogány Ferenc: A. Cs.-ra emlékezve (Magy. Nemzet, 1982. okt. 14.).