Kezdőlap

Angyal János (Hódmezővásárhely, 1888. nov. 1.Bp., 1978. ápr. 30.): pedagógus. Aradon szerzett tanítói oklevelet, majd a bp.-i Áll. Polgári Tanárképző Főisk.-a is diplomát szerzett 1918-ban. Segéd-tanfelügyelőként, tanügyi segédtitkárként, majd polgári isk. és gimn.-i tanárként dolgozott a fővárosban. Ezekben az években számos pedagógiai szakcikke, valamint novellája jelent meg. 1932-től a Népoktatási Szemle felelős szerk.-je volt. 1946-ban min.-i tanácsossá, 1947-ben min.-i osztályfőnökké nevezték ki, s az általános isk. főosztályt vezette. Nevéhez fűződik az isk.-k államosításának elméleti előkészítése és végrehajtása. E témakörben nagyszámú szakcikke jelent meg a Köznevelés, a Magyar Pedagógia és a Pedagógiai Szemle hasábjain. – F. m. A magyarok története (tankönyv, Bp., 1924); Egészségtan (tankönyv, Bp., 1926., 4. kiad. 1938); Abc és olvasókönyv (társszerző, Bp., 1926., 7. kiad. 1938); Olvasókönyv (társszerző, Bp., 1926); Betűvár-mesevár (társszerző, Bp., 1936).