Kezdőlap

Antal Gyula (Pécs, 1842. márc. 23.Bp., 1907. nov. 15.): jogász, egyetemi tanár. Eredetileg Benedek-rendi szerzetes volt, később a rendből kilépve jogot végzett, ezután a pécsi joglíceum tanára, 1869-ben a bp.-i egy.-en magántanár (osztrák polgári jog), 1881-től egy.-i tanár (osztrák polgári jog, 1885-től egyházjog). 1881-től szabadelvű párti programmal több cikluson át ogy.-i képviselő. Sajtó alá rendezte és újból kiadta elődjének, Konek Sándornak egyházjogi tankönyvét (Bp., 1894. 7. kiad.). – M. A köteles részről (Bp., 1869).