Kezdőlap

Antal János (Bp., 1907. okt. 17.SZU, 1943. dec.): író, újságíró. ~ Márk pedagógus fia. Tizenhét éves korától kezdve Kolozsvárott élt. Beutazta Közép-Európa nagyobb városait. Az 1920-as évek végén Bp.-en bekapcsolódott a munkásmozgalomba, rövidesen tagja lett az illegális KMP-nek s a kommunista írócsoportnak. A Korunkban, a 100%-ban, a Társadalmi Szemlében és a Gondolatban jelentek meg cikkei. A KMP illegális lapjának, a Kommunistának volt a szerk.-je. Az 1931–35. években részt vett az ellenzéki szakszervezeti mozgalomban. 1937-ben letartóztatták; a katonai bíróság 6 évi szabadságvesztésre ítélte. 1942-ben büntetőszázaddal kivitték a K-i frontra, ahonnan többé nem tért vissza. – M. Verseskönyv (Becski Andorral közösen, Kolozsvár, 1923). – Irod. Antal Jánosné: A. J. (1907–1943) (Párttört. Közl. 1965. 2. sz.); Becsky Andor: A. J. (Tiszatáj, 1965).