Kezdőlap

Antalffy Endre (Ratosnya, 1877. febr. 3.Marosvásárhely, 1958. febr. 6.): költő, nyelvész, műfordító. A tanári oklevél megszerzése után a kairói mohamedán főisk.-n tanult, majd Konstantinápolyban folytatott török nyelvészeti tanulmányokat, Tanár Bp.-en, majd Marosvásárhelyt. 1918–19-ben előadásokon ismertette Marx műveit. 1919-ben a marosvásárhelyi Nemzeti Tanács elnöke volt, 1945 után pedig Maros vm. alispánja. Versei, színdarabjai, cikkei, fordításai főleg erdélyi folyóiratokban jelentek meg; lefordította a Koránt, az Ezeregy éjszaka meséit, Omar Khajjám verseit, Dzsámi epigrammáit. Osvát Kálmánnal szerk. a Klasszikus olvasmányokat (Kolozsvár, 1924). – M. Petrőczy Kata Szidónia élete és munkái (Bp., 1904); A mester (színmű, 1924); A libapásztor (ifjúsági verses elb. Bukarest, 1955); Mese egy pár kis csizmáról (ifjúsági verses elb. Bukarest, 1957).