Kezdőlap

Antalffy Mihály (Devecser, 1877. szept. 25.Bp., 1949. dec. 25.): kúriai bíró, jogi író. 1901-ben bírósági szolgálatba lépett, 1922-től bp.-i ítélőtáblai bíró, 1928-tól 1944-ig kúriai bíró, 1944-től 1947-ig kúriai tanácselnök volt. Elsősorban a polgári peres és nem peres eljárás gyakorlati kérdéseiről írt cikkeket. Számos döntvénytár, kommentár stb. szerk.-je, 1922–36-ig szerk. a Polgári Törvénykezési jog Tára c., a Jogtudományi Közlöny c. szakfolyóirat melléklapjaként megjelenő időszakos döntvénygyűjteményt, majd 1945-től 1948-ig a Magánjogi Döntvénytárat. Munkatársa volt a Szladits-féle Magyar magánjog c. gyűjteményes munkának. – M. Polgári perrendtartás (I–II. Pécs, 1915).