Kezdőlap

Antl Ödön (Felsőmocsolád, 1898. márc. 29.New York, 1977. márc. ? ): üzletember, politikus. Gazdag kereskedő és földbirtokos családból származott. Kereskedelmi érettségit szerzett Bp.-en (1915). 642 holdas földbérleten (437 kh. szántó) gazdálkodott. 1918-tól a Nagyatádi-féle Kisgazdapárt tagja, majd a Független Kisgazdapárthoz csatlakozott. Tagja Somogy vm. törvényhatósági bizottságának. A német megszállás idején deportálták. 1945. nov. 4-től parlamenti képviselő. A párt Orsz. Kereskedő Csoportjának egyik vezetője, 1947. nov. 23-tól vidéki társelnöke, 1948-tól a Somogy m.-i szervezet társelnöke is, 1949 jan.–febr.-ban a megyei igazoló bizottság tagja. A kaposvári zsidó hitközség elnöke. Az Autonom Orthodox Izraelita Hitfelekezet Központi Irodája által felállított egyházi bizottság tagja. 1949-ben külföldre távozott, Brazíliában, majd New York-ban telepedett le. Bekapcsolódott az emigráns politikai mozgalomba. A Magy. Zsidók Nemzeti Szövetségének alelnöke, később a Magy. Zsidók Világszövetségének (World Federation of Hungarian Jews) társelnöke; 1963-tól volt a Magy. Munkaszolgálatosok és Deportáltak Szövetségének (Association of the Former Hungarian Forced Laborers and Deportees) elnöke. – Irod. Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája. 1944–1947 (Bp., 1976).