Kezdőlap

Antoninus János, Cassoviensis (Kassa, 1496Krakkó, 1548): orvos és humanista. Orvosi tanulmányait Krakkóban és Paduában végezte, 1524-ben doktorált. Orvosi gyakorlatát Kassán kezdte, a mohácsi vész után Lengyelo.-ban folytatta, ahol Zsigmond kir. udvari orvosa lett. Utazásai során Bázelben megismerkedett Rotterdami Erasmusszal, aki barátságába fogadta. Levelezésük tanúsága szerint kezelte is Erasmust. Erasmusszal, Sicharddal, B. Amerbachhal s más tudósokkal folytatott levelei a közép-európai humanisták személyes viszonyai felől is tartalmaznak értékes adatokat. – M. De Tuenda Bona Valetudine (Craccoviae, 1535); Elegia in mortem Erasmi Roterodamei, praecipui studiorum instauratoris (Craccoviae, 1536). – Irod. Trencsényi-Waldapfel Imre: Erazmus és magyar barátai (Bp., 1941); Molnár Béla: Kassai A. J. (Bp., 1943); Schultheisz Emil: Joannes Antoninus Cassoviensis, Humanist und Arzt des Erasmus (Gesnerus, 17. 1960).