Kezdőlap

Antos János (Réty, 1819. dec. 22.Abony, 1906. nov. 20.): 1848–49-es vezérkari honvéd alezredes, földbirtokos. Nagyenyeden jogi tanfolyamot végzett. 1838-tól hadapród a II. székely gyalogezrednél, 1842-ben hadnagy lett. Az 1848–49-es szabadságharcban előbb a zalatnai kincstári uradalom területén a rendfenntartó csapatok parancsnoka, később Szenttamásnál, Manswörthnél, Kápolnánál, Isaszegnél harcolt. Budavár ostrománál lett alezredes. Részt vett az 1849. aug. 2-i debreceni csatában. Világosnál tette le a fegyvert. Hatévi várfogságra ítélték. 1851-ben kegyelem útján szabadult. Ezután megnősült és Abonyban gazdálkodott. – M. Naplójegyzetek (Századok, 1907). – Irod. Nekrológ (Prot. Egyh. és Iskolai L., 1906).