Kezdőlap

Apafi Mihály, II. (1676. okt. 13.Bécs, 1713. febr. 1.): Erdély fejedelme. Még apja, id. ~ Mihály életében, 1681-ben fejedelemmé választották. Atyja halála után kormányzótanács intézkedett helyette. I. Lipót nem erősítette meg fejedelemségét, hanem 1693-ban Bécsbe vitette. Hg.-i címet és 10 000 forint évi kegydíjat kapott. Erdélybe nem tért többé vissza. – M. I. és II. A. M. naplója (Kiadta Tóth Ernő, Kolozsvár, 1900); A magános könyörgései (Kiadta Kristóf György, Kolozsvár, 1931). – Irod. Jakab Elek: Az utolsó A. (Magy. Tört. Tár. XXI. 1875).