Kezdőlap

Apáti Ferenc (16. sz. eleje): költő. Valószínűleg Zalaapátiból származó középnemes. 1518-ban a bécsi egy.-re iratkozott. Egyik legérdekesebb Jagelló-kori magyar nyelvű versünk szerzője. Híres Cantilenáját, feddőénekét az 1520-as években írhatta. Ebben a köznemesi párt szemléletét tükrözi: gúnyolja a főurakat, főpapokat a török elleni harc elhanyagolásáért, de elítélően szól a parasztfelkelésről is. Szövegét a Peer-kódex őrizte meg. – M. Szilády Áron: szövegkiadása (Régi Magy. Költők Tára, I. Bp., I877). – Irod. Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása (Bp., 1935); Kardos Tibor: Huszita típusú kantilénáink (Irod. tört. Közl. 1953); Gerézdi Rabán: A magyar világi líra kezdetei (Bp., 1962).