Kezdőlap

Apor Péter, báró (Altorja, 1676. jún. 3.Altorja, 1752. szept. 22.): történetíró, erdélyi főnemes. Kolozsvárott, Nagyszombatban tanult. A Habsburg-ház híve, 1699-ben Küküllő főispánja. 1708-ban Háromszék főkirálybírája lett, 1713-ban bárói rangot kapott. A Rákóczi-szabadságharc alatt rövidebb ideig a kurucok is, a labancok is fogva tartották. Magyar és latin nyelvű munkái nagy értékű művelődéstörténeti források, különösen a Metamorphosis Transylvaniae... (Erdély változása, 1736). Több művét versben is megírta. (A nemes famíliákról szóló versek...) – M. Metamorphosis Transylvaniae … (Kiadta Kazinczy Gábor, Monumenta Hung. Hist. XI. Pest, 1863); Verses művei és levelezése (Kiadta: Szádeczky Lajos I–II. Bp., 1903).