Kezdőlap

Appel Gusztáv (Ürmény, 18041903): földbirtokos, jószágkormányzó. ~ Károly fia. Az ország egyik legtekintélyesebb haladó szellemű gazdája. Az Esterházy és Hunyady uradalmak gazdálkodását mintaszerűvé tette. Különösen a merinó juhászat, a berni tehenészet és a hazai lótenyésztés fejlesztése körül szerzett érdemeket. – Irod. A. G. (Köztelek 1903. I.)