Kezdőlap

Apponyi György, gróf (Pozsony, 1808. dec. 29.Eberhard, 1899. febr. 28.): konzervatív politikus, udvari kancellár, nagybirtokos, az MTA ig. tagja (1858). ~ Albert apja. Az 1839–40-i ogy.-en tűnt fel, s hamarosan a konzervatív párt egyik vezére lett a főrendiházban. 1844-től alkancellár a bécsi m. udvari kancellárián, 1846. ápr. 5-én főkancellár. Mint a polgári reformtörekvések ellensége kiépítette az adminisztrátori rendszert, s a vm.-kben igyekezett félreállítani a szabadelvű tábor embereit. Az elégedetlenség lecsillapítása érdekében tervbe vette néhány ellenzéki követelés teljesítését. Az 1848-i forradalom kirobbanása után, márc. 13-án lemondott udvari kancellári állásáról. 1849. febr. 12-én elvállalta a Bécsben, m. főurakból alakított ellenforradalmi csoport elnökségét. 1861-ben kir. biztosként megnyitotta az ogy.-t, majd országbíró 1843-ig. Az „ókonzervatív” arisztokratákkal együtt az 1848 előtti alkotmány helyreállítását szorgalmazta. Ebben az értelemben vett részt a kiegyezés előkészítésében, majd a főrendiház tagja lett.