Kezdőlap

Aradi Viktor, Erdélyi (Pankota, 1883. febr. 22.SZU, 1937.): geológus, író, szerkesztő, szociológus. A bp.-i tudományegy.-en geológiát hallgatott (1902–1905) és bekapcsolódott a Társadalomtudományi Társaság tevékenységébe. Geológiai írásai 1905-től a Bányászati és Kohászati Lapokban jelentek meg. Kőolajkitermelő vállalatok alkalmazottjaként a romániai Prahova völgyének földtani szerkezetét kutatta. 1909-ben Bp.-re költözött, rendszeresen cikkezett a Huszadik Században. Tanulmányaiban főleg a nemzetiségi kérdés múltját és jelenét vizsgálta, s megbélyegezte az uralkodó körök elnyomó politikáját. Újságíróként részt vett a rutén skizmapör főtárgyalásán (1913), s kötetnyi cikket írt a vádlottak érdekében. Az I. világháborúban orosz hadifogságba esett. A Tanácsköztársaság idején visszatért Bp.-re, s a megszálló román királyi csapatok megbízásából a cenzúrahivatalt vezette. 1919 őszén Kolozsvárra költözött, addigi tetteit a Hazaárulásom története (1920) c. füzetecskével próbálta igazolni. Ezután romániai viszonylatban vizsgálta a nemzeti kisebbségek kérdését. 1925-ben A Jövő Társadalma címmel társadalomtudományi és szociálpolitikai havi szemlét indított, mely a betiltások és átmeneti címváltoztatás (Huszonegyedik Század) ellenére 1930. máj.-ig jelent meg. A kolozsvári illegalista perben (1928. szept.), majd 1931. ápr.-ban a SZU-nak való kémkedésért ültették a vádlottak padjára, de mindkét alkalommal felmentették. 1933-ban a SZU-ba emigrált. 1937 után nyoma veszett. – F. m. Caterina, doamna noastra (Bp., 1913); A rutén skizmapör (Bp., 1914); A nemzeti kisebbségek kérdése Nagyromániában (Torda, 1922); A Nagy Pör (Kolozsvár, 1928); Mócok földjén (válogatott írások, bibliográfia, Bukarest, 1974). – Irod. Victor Cheresteşiu Simion Fuchs: A. V. (1883–1937) (Analele de istorie, 1970. 3. sz.); Gaál György: A. V. lapja – A Jövő Társadalma (Könyvtári Szle, 1973. 2. sz.).