Kezdőlap

Arady Kálmán (Szentes, 1893. szept. 5.Bp., 1964. nov. 13.): orvos, művészettörténész. 1921-ben orvosi oklevelet szerzett Bp.-en. Orvosi hivatása mellett behatóan foglalkozott képzőművészettel, főleg a grafikával s ezen belül az exlibrisszel. 1932-ben Lyka Károllyal és másokkal megalapította a Magyar Exlibris Gyűjtők és Grafikabarátok Egyesületét, amely 1937-től 1944-ig a Kisgrafika c. folyóirat mellett a grafikai művészetről szóló kiadványokat adott ki. 1949-ben a bp.-i egy.-en megszerezte a művészettörténeti doktori oklevelet is. Gazdag exlibrisgyűjteményt hagyott hátra. Kéziratban maradt két műve: Magyar exlibris-bibliográfia és A magyar exlibris története. – F. m. Exlibris-adatok a XIX-ik századi olvasótársaságok és kölcsönkönyvtárak történetéhez (Bp., 1962). – Irod. Kozocsa Sándor: A. K. (Magy. Könyvszle, 1965. 2. sz.)