Kezdőlap

Aranka György (Szék, 1737. szept. 15.Marosvásárhely, 1817. márc. 11.): író, tudományszervező. Marosvásárhelyen és Nagyváradon filozófiát s jogot tanult. 1796-tól erdélyi táblai ülnök. A korabeli folyóiratokban versekkel jelentkezett. Eqy Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság felállításáról való rajzolat, a haza felséges rendeihez c., az ogy. által elfogadott tervezete (Kolozsvár, 1791) alapján megalakította a társaságot és annak titkára lett. Ez volt az első m. tudós társaság. Céljául elsősorban a m. nyelv művelését tűzte ki, de munkássága során a felvilágosodás szellemében a társadalom-, majd a természettudományok művelésével és népszerűsítésével is foglalkozott. Nyolc évi tengődés után a társaság feloszlott. Az ott folyt munkálatokról számol be A Magyar Nyelvmívelő Társaság munkáinak első darabja (Szeben, 1796); ugyancsak a társaság kiadványa Scriptores rerum Transilvanicarum (I–II. Szeben, 1797–1800). A régi kéziratok gyűjtésére megszervezte az Erdélyi Kéziratkiadó Társaságot. Kapcsolatban állt Kazinczyval és a szabadkőműves páholyokkal. – M. A. Gy. apró munkái (Marosvásárhely, 1805); Elmejátékai (Nagyvárad, 1806). – Irod. Jancsó Elemér: A. Gy. (Kolozsvár, 1939); Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság iratai (Bukarest, 1955).