Kezdőlap

Arany Dániel (Pest, 1863. júl. 11.Bp., 1945. jan.): matematikatanár. A bp.-i tudományegy.-en tanári oklevelet szerzett. Rövid ideig a selmecbányai erdészeti ak.-n tanársegéd, 1893-tól a győri főreálisk.-ban, 1896-tól bp.-i főgimn.-ban tanított. 1905-től felső építőipari isk.-i tanár Bp.-en. A Tanácsköztársaság idején tanúsított magatartása miatt nyugdíjazták. A bp.-i gettóban halt meg, a Hősök Temploma sírkertjének tömegsírjában van eltemetve. Nagy érdeme, hogy mint fiatal győri tanár 1893. dec. 1-én megindította és három éven át szerk. a Középiskolai Matematikai Lapokat. Jelenleg az ő nevét viseli a gimnáziumok I. és II. osztályosai számára évenként megrendezett országos matematikai verseny. Több középisk.-i tankönyvet írt, tudományos téren a játékelmélettel, valószínűségszámítási problémákkal, továbbá az ún. Simson-egyenessel foglalkozott. A biztosítási matematika elismert szakembere volt. – M. Számtan a középiskolák alsó osztályai számára (Társszerző: Szíjártó Miklós, Bp., 1899–1900); Algebra a középiskolák felső osztályai számára (Társszerző: Szíjártó Miklós, Bp., 1904); Der mathem. Unterricht an den höheren Gewerbeschulen und gewerblichen Fachschulen (Társszerző: Bánhegyi Aladár, Bp., 1912). Irod. Oblath Richárd: Képek a magyar matematika múltjából IV. Arany D. (Középisk. Matem. L. 1954. 9. sz.)