Kezdőlap

Arany Tamás (16. sz.): prot. prédikátor. Az 1560-as években tűnt fel a Tiszántúlon, ekkor talán köröspetérdi prédikátor volt. Antitrinitárius és racionalista hitelveket hirdetett. 1561. nov.–dec.-ben Debrecenben több napos nyilvános vitát folytatott Melius Juhász Péterrel; akkor tanainak nagy részét írott hitvallásban vissza kellett vonnia. Nem egy adat viszont arra mutat, hogy Debrecenből biztonságosabb helyre kerülve, még éveken át hirdette tanait. – Irod. Borbély István: A. T. (Keresztény Magvető, 1912); Révész Imre: Debrecen lelki válsága (Ért. a tört. tud. köréből XXV. 6., Bp., 1936).