Kezdőlap

Aranyi István (15. sz.): jogász. 1434 előtt királyi jogügyigazgató, 1434-től Nógrád vm. ispánja, 1437-ben Hont és Gömör vm.-i ispán. Zsigmond kir. bizalmas tanácsadója, az 1435-i igazságszolgáltatási reform kidolgozója, 1430-37 között állandó kísérője. – Irod. Mályusz Elemér: Zsigmond király központosító törekvései Magyarországon (Tört. Szle, 1960).