Kezdőlap

Arenstein József (Pest, 1816. jan. 12.Stuppach–Gloggnitz, 1892. febr. 23.): matematikus, az MTA l. tagja (1847). Egy.-i tanulmányait Pesten, majd a bécsi tudományegy.-en és műegy.-en végezte. 1846. jún.-tól a József Ipartanoda mennyiségtan és erőműtan tanszékének tanára. Ugyanebben az évben Mik a képzetes mennyiségek és mi azoknak mértani értelme? c. pályaművét az MTA első jutalommal tüntette ki. Az 1850-es évek elejétől 1865-ig bécsi főreálisk. tanár. Irodalmi működése a matematika, mechanika, meteorológia, hidrológia és mezőgazdaságtan területére terjedt ki.