Kezdőlap

Árkosi Gelei Benedek (Árkos, ?Kolozsvár, 1661): tanár, orvos, író. 1633-tól tógátus diák a kolozsvári unitárius kollégiumban, 1636-tól 1644-ig Paduában tanult, 1642-ben a paduai egy.-en orvosi diplomát szerzett. Paduából való visszatértében eddig ismeretlen okokból 1644-ben Bécsben, 1645-ben Linzben újból fogságba vetették. 1645 febr.-jában szabadulva Pozsonyba, Borsod vm.-be (Mezőnagymihályra), végül Kolozsvárra ment, ahol 1645-től haláláig az unitárius kollégium tanára és gyakorló orvos volt. Pestisben halt meg. A nagyváradi forrásvizekről írt munkája e nemben első nálunk. – M. De laudibus philosophiae et medicinae elegium (Padua, 1639); Oratio in laudem Sacrosanctae Theologiae (Padua, 1640). – Irod. Kanyaró Ferenc: Á. B. korfestő elmélkedései és hazafias imái 1660-ban (Keresztény Magvető, 1905); Veress Endre–Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (II. Kolozsvár, 1932).