Kezdőlap

Árkövy József (Bp., 1851. febr. 8.Bp., 1922. máj. 19.): fogorvos, egyetemi tanár. Orvosi diplomáját 1876-ban szerezte Bp.-en, ahol sebészdoktorrá és fogászmesterré avatták. Külföldi tanulmányútja után, 1877-ben kezdte meg gyakorlatát. 1881-ben foggyógyintézetet nyitott, ugyanezen évben a fogászat magántanára. 1888-ban Rókus kórházi orvos, 1890-től a bp.-i fogászati klinika vezetője. 1892-ben a fogászat nyilvános rk., 1906-tól 1928-ig ny. r. tanára. Az Association Stomatologique Internationale kongresszusainak örökös tiszteletbeli elnöke. A fogbetegségek kórbonctanának kutatásával, a fogászati diagnosztika fejlesztésével a legelsők közé tartozott, akik orvostudományi színvonalra emelték a fogorvoslást. Érdemeket szerzett a fogtömés technikájának fejlesztésével is. Nevéhez fűződik a bp.-i sztomatológiai klinika megszervezése. 1947-ben Árkövy Emlékkiállítást rendeztek Bp.-en. A bp.-i Orvostudományi Egyetem Tanácsa 1963-ban két évenként kiosztásra kerülő Árkövy József-emlékérmet alapított. – F. m. Diagnostik der Zahnkrankheiten und durch Zahnleiden bedingten Kiefererkrankungen (Stuttgart, 1885). – Irod. Morelli Gusztáv: Á. J. (Orsz. Orvostört. Kvtár Közl., 1957. 6–7. sz.); Hattyasy Dezső: Á. J. emlékezete (Fogorv. Szle, 1960. 10. sz.); Huszár György: A magyar fogászat története (Bp. 1965).