Kezdőlap

Árokháty Béla (Gyüre, 1890. jan. 14.Bp., 1942. márc. 28.): orgonaművész, zeneszerző, egyházi karnagy. Teológiai tanulmányait a sárospataki és bp.-i ref. teológián végezte, a Zeneak.-n mint Kodály Zoltán és Antalffy-Zsiross Dezső tanítványa a zeneszerzési és orgonatanszak hallgatója volt. 1920–23-ban a bp.-i ref. egyház hitoktatója, egyházi karnagya és a teológiai ak.-ának is zenetanára, 1923–25-ben Edinburghben orgonista és egyházi karnagy. Hazatérte után a Goudimel-énekkar, majd a saját alapítású Korálkamarakórus és zenekar vezetője. Érdemei vannak az egyházi zene, valamint az orgonatervezés terén, tervei szerint 35 orgona épült Mo.-on. – M. Zsoltárfeldolgozások, kórusok, népdalfeldolgozások. Írásai: Szenczi Molnár Albert és a genfi zsoltárok zenei ritmusa (Kecskemét, 1934); Az orgonaépítés problémái (Bp., 1937).