Kezdőlap

Ártándi Pál (?1530. jan. 25.): 1518-ban az országtanács befolyásos köznemesi tagja, 1519–26 között kir. tanácsos, 1525-ben beregi és máramarosi főispán. Bihar vm.-i birtokos nemes családból származott. 1514-ben része volt a parasztháború leverésében, majd feleségül vette Telegdi István lányát. 1522-ben Zsigmond lengyel királyhoz ment követségbe. Mohács után Szapolyai János állhatatos híve volt, de ellenezte Gritti kormányzóságát; amiért Gritti elfogatta és lefejeztette.