Kezdőlap

Artner Edgár (Bp., 1895 jún. 20.Bp., 1960. szept. 9.): egyháztörténész, r. k. pap, egyetemi tanár. A bp.-i tudományegy. hittudományi karán tanult, 1918-ban szentelték pappá. Ösztöndíjas a Római Magyar Történeti Intézetben, 1925-től a központi szeminárium prefektusa. 1928-ban egy.-i magántanárrá képesítették, intézeti tanár (1936), ny. r. tanár a bp.-i tudományegy. (1943–50), utóbb az R. K. Hittudományi Ak. (1950–59) ókeresztény egyház- és dogmatörténeti tanszékén. Egyház és dogmatörténeti műveinek kötetei (II-VIII., 1949–1957) és az Ókeresztény egyházi földrajz c. művének kézirata a bp.-i Hittudományi Ak. könyvtárában találhatók. – F. m. Ókeresztény egyház- és dogmatörténet a vallástörténet megvilágításában (Bp., 1946).